07.11.2017

Орон нутгийн хөдөлмөрчдийн эрхийн хамгаалал

Байгууллагуудын бүтцэд төдийгүй хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын салбарт дэвшил гарсаар байна.

Зураг: Монгол дахь ФЭС

Гэхдээ хөдөлмөрчдөд тэдний эрхийг таниулах, эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх нь бидний өмнө тулгарч буй томоохон сорилтуудын нэг байсаар байх болно. Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо, Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс, Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газартай хамтран орон нутагт ажиллаж буй үйлдвэрчний эвлэлийн идэвхтэн сонгуультнууд, хүний эрхийн болон улсын байцаагч нарт зориулсан сургалтуудыг тогтмол явуулж байна. Бид энэхүү сургалтаа 2017 онд Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Завхан, Говь Алтай, Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Дархан-Уул, Булган аймгуудад зохион байгууллаа.

Фридрих-Эбертийн-Сан  

Ландмарк төв
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо
Чингисийн өргөн чөлөө 13
Шуудангийн хайрцаг 831
14251 Улаанбаатар
Монгол Улс

+976 11 31 2892

info.mongolia@fes.de  

эхлэл хэсэгт буцах