Сэдвүүд

Монгол Улсад 1990-ээд оны эхэн үеэс улс төр, эдийн засаг, нийгмийн өргөн хүрээг хамарсан ардчилсан өөрчлөлт, шилжилтийн үйл явц эхэлсэн. Төв Азийн дийлэнх пост-социалист орнуудтай харьцуулахад Монголд ардчиллын үйл явц амжилттай өрнөсөн. Монгол улсад чөлөөт сонгуулийн үр дүнд засгийн эрх тайван замаар хэдэнтээ шилжлээ. Гэсэн хэдий ч шинэ залуу ардчилсан байгууллагуудын цаашдын төлөвшилд дэмжлэг хэрэгтэй байна. Хөдөө аж ахуйгаас ихээхэн хамааралтай нүүдэлчдийн уламжлалт соёл, социалист төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн болон коммунист төрийн байгуулалтын үлдэгдэлтэй зэрэгцэн шилжилтийн болон шинэчлэлийн үйл явцын дунд нийгмийн бодлогын хамгийн чухал ерөнхий нөхцөлүүд бүрдсээр байна. Монголчууд ардчиллыг тууштай дэмждэг. Улс төрийг тойрсон дуулиан, будлиантай хэргүүд, сонгуулийн бохир кампанит ажлууд улс төрд итгэл алдрах байдлыг нэмэгдүүлж байна.

дэлгэрэнгүй

Нийгмийн шударга ёс
Сэдвүүд

Нийгмийн шударга ёс

Монгол Улсын эдийн засаг нэг хүнд ногдох өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хувь хэмжээ багатай, нүүдлийн мал аж ахуйн бүтэц давамгайлсан хөдөө аж ахуйн орноос дэлхийн зах зээл дээр түүхий эдийн томоохон нийлүүлэгчийн байр сууринд шилжих эрчимтэй үсрэлтийн үедээ явж байна. дэлгэрэнгүй

Хэвлэл мэдээлэл
Сэдвүүд

Хэвлэл мэдээлэл

Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх болон хэвлэлийн эрх чөлөө нь Монголын чухал үнэт зүйлсийн нэг юм. Монголын хэвлэл мэдээллийн орчин олон талтай. Монголд өнөөдөр олон тооны өдөр тутмын сонин, телевиз үйл ажиллагаа явуулдаг. дэлгэрэнгүй

Эмэгтэйчүүдийг чадавхижуулах
Сэдвүүд

Эмэгтэйчүүдийг чадавхижуулах

Хүйсийн тэгш байдлыг хангах, эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь Фридрих Эбертийн Сангийн Монгол дахь үйл ажиллагааны нэгэн чухал хэсэг юм. дэлгэрэнгүй

Энх тайван, аюулгүй байдал
Сэдвүүд

Энх тайван, аюулгүй байдал

Дэлхийн хоёр том гүрэн БНХАУ, ОХУ-ын хооронд оршдог газар зүйн онцгой байршлын улмаас Монгол улсад гадаад бодлого онцгой чухал байр суурийг эзэлдэг. дэлгэрэнгүй

Фридрих-Эбертийн-Сан&

Ландмарк төв
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо
Чингисийн өргөн чөлөө 13
Шуудангийн хайрцаг 831
14251 Улаанбаатар
Монгол Улс

+976 11 31 2892

info.mongolia@fes.de