02.02.2023

ШИНЭ СУДАЛГАА: КОВИД-19 БА МОНГОЛ ДАХЬ ЖЕНДЕРИЙН ТЭГШ БАЙДАЛ

Ковид-19 цар тахал Монгол улс дахь жендерийн тэгш байдалд хэрхэн нөлөөлсөн бэ?

Монгол Улс Ковид-19 цар тахлын хямралыг даван туулахын тулд урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын хэмжээнд нийтээр дагаж мөрдөх хууль дүрэм баталж, тэр дундаа хатуу хөл хориог мөрдлөг болгосон нь ард түмний нийгмийн амьдрал, эдийн засагт тэр дундаа жендерийн тэгш байдалд сөрөг үр дагаврыг авчирсан. Цар тахал эмэгтэйчүүдийн орлого олох боломж, хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл мэнд, сэтгэцийн эрүүл мэнд, боловсрол эзэмших боломжид хэрхэн нөлөөлсөн, мөн хүйсийн тэгш байдлыг хангахад хэрэгжүүлэх шаардлагатай бодлого, арга замын талаар дүгнэлт, саналыг та энэхүү тойм судалгаанаас уншина уу. Энд дарж дээрхи судалгааг монгол болон англи хэлээр татаж авах боломжтой.  

Фридрих-Эбертийн-Сан&

Ландмарк төв
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо
Чингисийн өргөн чөлөө 13
Шуудангийн хайрцаг 831
14251 Улаанбаатар
Монгол Улс

+976 11 31 2892

info.mongolia@fes.de